FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya

Átmeneti vagy tartós családi gondozást, nevelést, személyes törődést biztosít a családjából kiemelt, árva, vagy egyéb okból társadalmi gondoskodást igénylő gyermekek számára, szüleik helyett neveli és gondozza őket.

Feladatai:a gyermek egyéni gondozási terv alapján történő nevelése, a családi háttér biztosítása;
testi-lelki biztonságnyújtás, fizikai, értelmi, lelki szükséglet kielégítése;
gondoskodás a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről;
kapcsolattartás az oktatási, egészségügyi és szociális intézményekkel;
a gyermek felkészítése a pályaválasztásra, munkába állásra, az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére;
segítség nyújtása a gyermekek, fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez, hozzátartozóival való kapcsolattartásához;
problémák felismerése, kezelése, szükség esetén szakember felkeresése.

Jellemző munkakörök:Családanya SOS-faluban
Nevelőanya
Nevelőszülő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2312 Szociális munkás és tanácsadó
2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
3515 Ifjúságsegítő
5221 Gyermekfelügyelő, dajka