FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3342 Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens

Növényvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket végez, ellenőrzi a növénykultúrákban végzendő vegyszeres, agrártechnikai, biológiai stb. technológiákat. Az ökológiai gazdálkodás és a növényvédelem sajátosságaira figyelve alkalmazza a növényi károsítók (rovarkártevők, betegségek, gyomnövények) elleni vegyszeres, agrártechnológiai és biológiai eljárásokat.

Feladatai:az egyes károsítók (rovarkártevők, betegségek, gyomnövények) ellen alkalmazandó növényvédelmi technológia alkalmazása;
a növényvédelmi kezelések során a munka-egészségügyi előírások betartása és betartatása, a kívánatos permetezéstechnikai előírások biztosítása az elvárható biológiai hatékonyság érdekében;
közreműködés a védekezések eredményességének ellenőrzésében, az esetleges technológiai hibák feltárásában;
részvétel az előrejelzési adatfelvételezésben, adatfeldolgozás, előrejelzési műszerek, eszközök üzemeltetése;
a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos adatok nyilvántartásának vezetése az EU- és a hazai előírásoknak, támogatásoknak, pályázatoknak megfelelően;
növényvédelmi hatékonysági és gazdaságossági számítások elvégzése;
közreműködés az új környezetkímélő növényvédelmi technológiák bevezetésében;
a növényállományokban előforduló természetes ellenségek figyelése és felmérése;
szaktanácsadás a növényvédő-szer kiskereskedelmi forgalmazása során;
permetezés, porozás szakszerű végrehajtásának segítése, szaktanácsadás;
a permetlé összeállítása, kijuttatásának segítése, szaktanácsadás;
a növényvédőszer-csomagolóanyag, göngyöleg szakszerű, előírás szerinti kezelése, tárolása,
a növényvédelmi előrejelzések készítéséhez adatfelvételezés;
az alkalmazott növényvédelmi eljárás hatékonyságával kapcsolatos adatfelvételezés elvégzése;
a növényvédelmi kezeléssel kapcsolatosan a növényállomány és környezet figyelemmel kísérése, védelme.

Jellemző munkakörök:Dendrológus, növényszakértő
Méregfelelős (növényvédelem)
Méregkamra-kezelő
Növényvédelmi brigád vezetője
Növényvédelmi és növény-egészségügyi technikus
Növényvédelmi szaktechnikus
Növényvédelmi technikus
Növényvédő (technikus)
Növényvédő és méregraktár-kezelő
Növényvédő növénytermesztésben és kertészetben
Permetezőmester
Vegyszeres növényvédő (technikus)
Vegyszerező (technikus)

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2242 Növényorvos (növényvédelmi szakértő)
3131 Mezőgazdasági technikus
3132 Erdő- és természetvédelmi technikus
3134 Környezetvédelmi technikus
7914 Kártevőirtó, gyomirtó