FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3331 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású

A környezet- és foglalkozás-egészségügy területén ellenőrzi az egészséges környezethez és munkavégzéshez szükséges állapot meglétét, aktívan közreműködik az ehhez kapcsolódó mechanizmusok és feltételek kialakításában.

Feladatai:az érvényben lévő közegészségügyi, ezen belül munka-egészségügyi szabályok megsértésének felismerése, és a munkáltatók és munkavállalók figyelmének felhívása azok gyakorlatban történő betartatására;
a munkahelykialakítás közegészségügyi, ezen belül munka-, és környezet-egészségügyi szempontjainak (üzemtelepítés, vízellátás, szennyvízelvezetés, üzemihulladék- és -szemétkezelés, üzemi szociális létesítmények - munkahelyi étkeztetés -, munkahelyek világítása, üzemek szellőztetése, fűtés) vizsgálata;
vízvizsgálatok (pl. felszíni- és felszín alatti vizek, szennyvíz, ivóvíz, stb.), talajvizsgálatok, hulladék- (és szennyvíziszap-) vizsgálatok végzése;
a munkaadók és munkavállalók ismertetése a munkaegészségügyi és a környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos szabályokról, tanácsadás;
a termelés, feldolgozás, szállítás, kezelés, raktározás és termékeladás helyszínének környezet- és foglalkozás-egészségügyi szempontú ellenőrzése a szabályok betartásának érdekében.

Jellemző munkakörök:Munkavédelmi felügyelő
Zajmérő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2221 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású