FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3325 Fogászati asszisztens

A fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja, fertőtleníti, előkészíti a műszereket és a kezeléshez szükséges különböző fogászati eszközöket, elvégzi az adminisztratív teendőket.

Feladatai:páciensek fogadása, adataik felvétele, új betegek előjegyzése, meghallgatása, irányítása, felvilágosítása, az orvos tájékoztatása;
a fogászati vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz szükséges anyagok és eszközök, valamint gyógyszerek előkészítése;
asszisztálás fog- és gyökértöméseknél, a fogpótlás folyamatában, fogeltávolításnál, gyermekfogászati beavatkozásoknál, a fogszabályozás menetében;
közreműködés röntgenfelvételek készítésénél, röntgenfilmek előhívása, kidolgozása;
a fogtechnikai munkák eljuttatása a laboratóriumba;
eszközök javításáról, pótlásáról való gondoskodás, biztonságos munkakörülmények teremtése;
nyilvántartás vezetése a betegekről és a kezelésekről, fogászati ellátással kapcsolatos számítógépes programok kezelése, az elvégzett tevékenységről statisztikai és szöveges jelentés készítése a szabályok, a bizonylati szabályzat és a határidők betartásával;
önálló feladatként az orvos irányításával és felügyeletével a csoportos szűrések, kezelések, megelőző foglalkozások szervezésében való részvétel, fogászati egészségnevelési programok szervezése, fogászati felvilágosítás szemléltetőeszközeinek beszerzése.

Jellemző munkakörök:Dentálhigienikus
Fogászati ápoló
Fogászati asszisztens
Fogászati rendelőintézeti asszisztens
Fogászati röntgenasszisztens
Foghigiénikus
Fogorvosi asszisztens
Fogszabályozási asszisztens
Iskolafogászati asszisztens
Klinikai fogászati higiénikus
Kórházi fogászati asszisztens
Szájhigiéniai asszisztens
Szájsebészeti asszisztens

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2213 Fogorvos, fogszakorvos
3321 Általános egészségügyi asszisztens
3333 Fogtechnikus