FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3322 Egészségügyi dokumentátor

Különféle egészségügyi dokumentációs nyilvántartásokat tervez, fejleszt, kezel és tart karban.

Feladatai:adatok gyűjtésére, osztályozására, tárolására és elemzésére szolgáló, különféle egészségügyi dokumentációs nyilvántartások, valamint tárolási és lekérdezési rendszerek tervezése, fejlesztése, karbantartása és működtetése;
betegfelvételi és elbocsátási dokumentumok kezelése;
a nyilvántartás teljességének, pontosságának és szabályszerűségének ellenőrzése;
a páciensek egészségügyi dokumentációjának összeállítása és karbantartása, állapotuk és kezelésük dokumentálása, valamint a kutatás, számlázás, költségellenőrzés és az ápolás javítása céljából történő adatszolgáltatás;
az egészségügyi dokumentáció, valamint a demográfiai jellemzőkre, a betegség előzményeire és mértékére, a diagnosztikai eljárásokra és a kezelésre vonatkozó adatok számítógépre vitele;
a betegek jellemzőiről, állapotáról és az alkalmazott eljárásokról szóló szöveges leírások és számadatok szabványos osztályozási rendszerben alkalmazott kódokká történő átalakítása;
az egészségügyi dokumentáció biztonságának védelme a titoktartás biztosítása és annak érdekében, hogy az információ csak a jogosult személyek és szervek tudomására jusson;
az egészségügyi dokumentáció karbantartásában részvevő irodai és adminisztratív dolgozók felügyelete.

Jellemző munkakörök:Betegnyilvántartó
Klinikai adminisztrátor
Klinikai titkár
Orvosírnok
Orvosírnok asszisztens

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3321 Általános egészségügyi asszisztens
4112 Általános irodai adminisztrátor