FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő

Irányítja, összehangolja, felügyeli, ellenőrzi a különböző épületek és építmények (utak, hidak, gátak, stb.) építésével, működtetésével, fenntartásával, felújításával kapcsolatos tevékenységeket.

Feladatai:kivitelezési folyamat ellenőrzése, irányítása;
költségvetési terv készítése, illetve ellenőrzése;
műszaki és pénzügyi ütemterv készítése, aktualizálása;
a munkák elvégzéséhez szükséges anyagi és emberi erőforrások biztosítása;
tervezővel, vállalkozóval, alvállalkozókkal történő egyeztetés;
adminisztrációs és a kivitelezés lezárásával kapcsolatos feladatok végzése;
minőségellenőrzési és környezetvédelmi terv és dokumentációk készítése;
a teljesítés igazolása, igazoltatása;
munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, betartatása.

Jellemző munkakörök:Építési felügyelő
Építőipari műszakvezető
Felelős műszaki vezető, építőipar

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1313 Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője
2115 Építészmérnök
2116 Építőmérnök
3117 Építő- és építésztechnikus
3161 Munka- és termelésszervező