FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3211 Bányászati szakmai irányító, felügyelő

Irányítja, összehangolja, felügyeli, ellenőrzi a bányászati és kőbányászati tevékenységeket, a környezet védelmével, az ásványi nyersanyag előkészítésével és elsődleges feldolgozással, valamint üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos műszaki termelési folyamatokat.

Feladatai:a munkahelyre előírt fejtési, kitermelési feladatok ellátásának és technológiai előírások betartásának ellenőrzése és irányítása;
ásványi nyersanyagok kutatási, feltárási, kitermelési, szállítási tervei megvalósulásának irányítása, ellenőrzése;
a termelési egységben dolgozók tevékenységének felügyelete, munkabeosztásuk elkészítése;
a kitermelés előfeltételeinek, a gépek üzemeltetéséhez, valamint a kitermeléshez, előkészítéshez, feldolgozáshoz, szállításhoz, osztályozáshoz szükséges eszközök üzemképes állapotának ellenőrzése;
a feladatokat végzők irányítása, tevékenységeinek összehangolása, a munka minőségének folyamatos ellenőrzése;
az elvégzett munkafeladatok és a termelési adatok rögzítése, beszámolás a felsőbb vezetőnek;
a biztonsági előírások betartása, illetve betartatása.

Jellemző munkakörök:Bányaműszak-vezető
Főaknász
Főfúrómester
Frontmester

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
2111 Bányamérnök
3111 Bányászati technikus
3161 Munka- és termelésszervező