FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

A munkavédelmi és munka-(üzem) biztonsági követelményeket betartatja, részt vesz az ezek megvalósítását szolgáló szervezési, intézkedési tervek kidolgozásában és végrehajtásában, együttműködik a munkáltatón belüli szervezeti egységekkel, szakhatóságokkal és más külső szervek képviselőivel.

Feladatai:a munkavédelmi szabályzat elkészítése, illetve részvétel az elkészítésében;
a munkabiztonsági szabályozás tervezetének véleményeztetése, a végleges munkabiztonsági szabályozás kialakítása;
az időszakos munkavédelmi szemlék, a kötelező biztonságtechnikai vizsgálatok megszervezése és megtartása, az észlelt hibák esetén a szükséges intézkedés meghatározása, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezése;
munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások, szabályok és rendelkezések oktatása, dolgozók vizsgáztatása;
munkaterületek ellenőrzése, mérések végzése, a határérték-túllépések megelőzése;
hatályos szabályozások ismerete, alkalmazása;
a kompetenciájába tartozó munkavédelmi tevékenységek végrehajtása;
kötelező nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás;
munkavédelmi tevékenység szervezése, irányítása;
részvétel szakmai konferenciákon, előadásokon;
munkavédelmi programok lebonyolítása;
munkabiztonsággal összefüggő hatósági ellenőrzés tartalmának megismerése.

Jellemző munkakörök:Baleset-elhárítási megbízott
Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott
Balesetvizsgáló (munkahelyi)
Ergonómus
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
Munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens
Munkavédelmi előadó
Munkavédelmi megbízott
Tűzbiztonsági előadó
Tűzmegelőzési előadó
Tűzrendész
Tűzvédelmi előadó
Tűzvédelmi referens
Tűzvédelmi szaktanácsadó
Tűzvédelmi technikus
Tűzvédelmi ügyintéző
Üzembiztonsági megbízott
Villámvédelmi felülvizsgáló

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2221 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású
3161 Munka- és termelésszervező