FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3134 Környezetvédelmi technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

Feladatai:az üzemekben ellenőrzi a levegőszennyezéstől vagy a zajártalomtól védő, a szennyvíz megtisztítását biztosító berendezéseket, a veszélyes hulladékok megsemmisítését és a sugárvédelmet;
feltárja a technológia szennyező forrásait;
mennyiségileg felméri, és analitikai vizsgálatnak veti alá a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat;
rögzíti és értékeli a mérési eredményeket;
kezeli a hulladékokat, intézkedik tárolásukról, szállításukról, ártalmatlanításukról;
minőségellenőrzési területen környezetvédelmi elemzői, ellenőri feladatokat lát el;
közreműködik a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában;
kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal;
üzemi megbízotti területen közreműködik a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítja a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról;
szakhatósági területen kivizsgálja a bejelentéseket.

Jellemző munkakörök:Élelmiszer-ipari környezetvédelmi technikus
Emissziómérő technikus (környezetvédelem)
Energetikai környezetvédő technikus
Erdészeti környezetvédő szaktechnikus
Fém- és energiaipari környezetvédelmi technikus
Geológiai környezetvédelmi technikus
Gépészeti környezetvédelmi technikus
Hulladékkezelő technikus
Környezet- és vízgazdálkodási technikus
Környezet-ellenőrző laboráns
Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
Környezetvédelmi méréstechnikus
Környezetvédelmi szaktechnikus
Közlekedésépítő környezetvédő technikus
Levegőtisztasági felügyelő
Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus
Munkakörnyezeti felügyelő
Szennyvízlaboráns
Települési környezetvédelmi technikus
Vegyipari környezetvédelmi technikus
Víz és környezetvédelmi technológus
Víz és légtérvizsgáló laboráns
Vízminőségvizsgáló laboráns
Zajtechnikus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2132 Erdő- és természetvédelmi mérnök
2134 Település- és közlekedéstervező mérnök
2242 Növényorvos (növényvédelmi szakértő)
3132 Erdő- és természetvédelmi technikus
3342 Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens
7914 Kártevőirtó, gyomirtó