FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3133 Földmérő és térinformatikai technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással a föld felületének és létesítményeinek vízszintes és magassági felmérésein, valamint helyzetmeghatározásban és -ábrázolásban vesz részt, földmérési és közműadatokat gyűjt, részletes felméréshez alappontsűrítést végez, részletes felmérést készít, a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet állít elő, térinformatikai adatbázist kezel.

Feladatai:a terepen található természetes és mesterséges alakzatok térbeli helyzetének meghatározásához szükséges mérések elvégzése;
a térképen kijelölt földfelszíni létesítmények pontos helyének kitűzése;
hidak, épületek, építmények vízszintes és függőleges irányú elmozdulásának mérése;
részfeladatok elvégzése különböző célú és részletezettségű térképek és grafikonok készítésekor;
térképek, térinformatikai rendszerek előállításához, működtetéséhez adatgyűjtés a szakma sajátos eszközeivel (földi és légi úton, akár az űrből is), majd szakmai irányítás mellett a mérési eredmények feldolgozása, a hiányzó adatok kiszámolása korszerű számítástechnikai eszközparkkal;
térinformatikai adatbázis kezelése, digitalizálási feladatok;
a terepi mérések feldolgozásával digitális térkép előállítása;
földmunkák megkezdése előtt a föld felszíne alatti vezeték- és csőhálózat felkutatása és bemérése;
ingatlan-nyilvántartási feladatok végzése, változások átvezetése (házhelyosztás, telekrendezés);
kapcsolattartás más szakemberekkel.

Jellemző munkakörök:Földmérő (technikus)
Földügyi térinformatikai szaktechnikus
Közúti földmérő (technikus)
Létesítménygeodéta szaktechnikus
Számítógépes térképész (technikus)
Térinformatikai asszisztens (technikus)
Térképész technikus
Térképrajzoló (technikus)
Térképvizsgáló (technikus)
Topográfus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2111 Bányamérnök
2135 Földmérő és térinformatikus
3111 Bányászati technikus