FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3131 Mezőgazdasági technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással a termelés közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában, a kutatási eredmények alkalmazásában vesz részt.

Feladatai:a mezőgazdasági gazdálkodó szervezeteken belül a tevékenységek optimális arányának megállapítása, a beruházások megtervezése, és a termelés gazdaságosságának ellenőrzése területén részfeladatok megoldása;
mérnöki irányítás mellett részvétel a mezőgazdasággal kapcsolatos kutatási eredmények létrehozatalában, alkalmazásában;
új termelési technológiák kipróbálása és bevezetése;
a szaktudományok fejlődésének és gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeinek figyelemmel kísérése;
a terméseredmény elemzése a minőségi szabványok meghatározása és fenntartása érdekében;
operatív programok, pl. halgazdasági keltetés, növényházi és állattenyésztési termelési programok irányítása vagy felügyelete;
magminták elemzése minőségi, tisztasági és csíraképességi osztályozás szempontjából.

Jellemző munkakörök:Agrártechnikus
Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus
Baromfi-tenyésztési szaktechnikus
Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus
Dísznövénytermesztő szaktechnikus
Élőállat minősítő (mezőgazdasági)
Falugazdász (technikus)
Gabonanemesítő technikus
Gombavizsgáló szakellenőr (technikus)
Gyümölcstermesztési szaktechnikus
Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
Háztáji mezőgazdasági technikus
Juhtenyésztő szaktechnikus
Karantén felügyelő
Kertész és növényvédelmi technikus
Kertésztechnikus
Kertművelő technikus
Laborállat-gondozó technikus
Lótenyésztő szaktechnikus
Mezőgazdasági asszisztens
Mezőgazdasági fejlesztőtechnikus
Mezőgazdasági laboratóriumi technikus
Mezőgazdasági menedzserasszisztens
Mezőgazdasági technikus
Mezőgazdasági üzemgazdasági szaktechnikus
Növénytermesztési szaktechnikus
Öntözéses növénytermesztési szaktechnikus
Öntözési technikus
Piaci gombavizsgáló
Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus
Sertéstenyésztő szaktechnikus
Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus
Szőlész-borász szaktechnikus
Szőlőtermesztési szaktechnikus
Takarmányozási szaktechnikus
Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló
Zöldségtermesztési szaktechnikus
Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2131 Mezőgazdasági mérnök
2133 Táj- és kertépítészmérnök
3341 Állatorvosi asszisztens
3342 Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens
6111 Szántóföldinövény-termesztő
6112 Bionövény-termesztő
6113 Zöldségtermesztő
6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő
6122 Baromfitartó és -tenyésztő
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
6230 Halászati foglalkozású