FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3117 Építő- és építésztechnikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

Feladatai:az építés kivitelezése során az építészmérnökök és építőmérnökök tervezési elképzeléseinek képviselete, az előírások, szabályok betartása;
a kivitelezés során a kivitelezés folyamatainak előkészítése, részvétel a kivitelezési munkák folyamatainak lebonyolításában, irányításában és ellenőrzésében;
az építéstervezés területén a mérnöki utasításoknak megfelelően a tervek mérethelyes megszerkesztése, megrajzolása, a tervekhez kapcsolódóan számítások és költségvetés készítése;
a talajminták és az építőanyagok helyszíni és laboratóriumi vizsgálata, illetve segédkezés a vizsgálatokban;
technikai segítség nyújtása épületek és egyéb építmények építésével, illetve vizsgálati jelentések elkészítésével kapcsolatban;
a műszaki leírásnak, a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés, valamint az anyagokra és a munka minőségére előírt szabványok betartásának biztosítása.

Jellemző munkakörök:Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
Építési műszaki ellenőr
Építési műszaki ügyintéző
Építésügyi előadó
Építész műszaki előadó
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Hídépítő technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Műemlékfenntartó technikus
Statikai tervező (technikus)
Útépítő és -fenntartó technikus
Útépítő technikus
Vasútépítő és -fenntartó technikus
Vasútépítő technikus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2115 Építészmérnök
2116 Építőmérnök
3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő
7511 Kőműves
7513 Ács
7514 Épületasztalos
7515 Építményszerkezet-szerelő