FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3111 Bányászati technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással bányatelepítéssel, -feltárással, ásványi nyersanyag előkészítésével és elsődleges feldolgozással, valamint üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

Feladatai:új bányák megnyitásakor geológiai kutatómunkák, kutatófúrások végzése, részvétel a feltárás megtervezésében, talajvíz minőségének meghatározásában;
ércminták vétele, minőségi és mennyiségi vizsgálatok végzése;
az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzése, az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása;
bányászati tevékenységek ellenőrzése, normaidő-, teljesítmény mérése, ásványvagyon felmérése, termelvény- és készletmennyiség becslése, mérése;
részvétel a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában valamint végrehajtásában;
érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságának ellenőrzése, a munkakörnyezet figyelemmel kísérése, gondoskodás a biztonság fenntartásáról;
művelési határok, tevékenységi terület kitűzése, termelő-berendezések, munkaeszközök kiválasztása;
gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotának ellenőrzése;
biztonsági berendezések működtetése;
veszélyes anyagok, hulladék, környezettudatos kezelése, -mentesítése;
közlekedési utak készítése, külszíni/földalatti létesítmények, mozgáspályák megépítése, energiaellátás kiépítése;
ideiglenes vasút építése, szállítóberendezés hosszabbítása, emelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, jövesztőgépek, szállítóberendezések kezelése, fejtési munkák végzése, biztosítószerkezetek, berendezések alkalmazása.

Jellemző munkakörök:Bányafelmérő
Bányaipari aknász technikus
Érckutató (technikus)
Fluidumkitermelő technikus
Gázipari technikus
Geológiai technikus
Geológus-geofizikus technikus
Geotechnikus
Kőolaj- és gázfúró technikus
Kőzúzótechnikus
Külszíni bányaipari technikus
Mélyfúró technikus
Mélyművelési bányaipari technikus
Olajipari technikus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2111 Bányamérnök
3133 Földmérő és térinformatikai technikus
3211 Bányászati szakmai irányító, felügyelő
8311 Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top