FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2730 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású

Vallások vagy felekezetek rítusát vezeti, istentiszteleteket, szentbeszédeket, prédikációkat tart, keresztelési, esketési, temetési szolgálatokat végez, lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak, humanitárius, szociális tevékenységet folytat, hitoktatással foglalkozik, és az egyházi intézmények működtetésével kapcsolatos feladatkört lát el.

Feladatai:misék, istentiszteletek vezetése, a szentségek kiszolgáltatása a hitnek vagy felekezetnek megfelelő szabályok szerint;
szentbeszédek, prédikációk tartása;
lelki és erkölcsi támogatás a vallási közösség tagjainak;
lelkészi lelki gondozó szolgálat a kórházakban, hadseregben, börtönökben;
vallásoktatás;
adminisztratív feladatok ellátása az egyházi intézményekben;
humanitárius, szociális tevékenység végzése.

Jellemző munkakörök:Baptista lelkész
Börtönlelkész
Főlelkész
Imám
Káplán
Kórházi káplán
Kórházi lelkész
Lelkész
Lelkész, szabadegyház egyházközsége
Metodista lelkész
Pap, görögkeleti egyház
Pap, római katolikus egyház
Plébános
Rabbi
Segédlelkész
Tábori lelkész

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2421 Középiskolai tanár
2431 Általános iskolai tanár, tanító
3730 Egyéb vallási foglalkozású
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top