FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2711 Könyvtáros, informatikus könyvtáros

Gyűjti, válogatja, rendszerezi, fejleszti és karbantartja a könyvtári gyűjteményeket és más információs témákat, megszervezi, ellenőrzi az egyéb könyvtári szolgáltatásokat, tájékoztatja, és tanácsokkal látja el a felhasználókat.

Feladatai:



könyvek, folyóiratok és más nyomtatott, audiovizuálisan vagy digitálisan rögzített anyagok rendszerezése, fejlesztése és karbantartása;
könyvek és más nyomtatott, audiovizuálisan vagy digitálisan rögzített anyagok kiválasztása, és beszerzésre ajánlása;
könyvtári anyag rendszerezése, osztályozása és katalogizálása;
könyvtári-, és könyvtárak közötti kölcsönzési és információs hálózatok kezelése;
anyagok visszakeresése, információ szolgáltatása üzleti és egyéb felhasználóknak a gyűjtemény, vagy a könyvtári és hálózati információs rendszerek alapján;
kutatás végzése, a könyvtári és információs szolgáltatások elemzése és módosítása a felhasználói igények változásai szerint;
információk tárolásához, rendszerezéséhez, osztályozásához és visszakereséséhez szükséges módszerek és koncepcionális modellek tervezése és megvalósítása;
tudományos dolgozatok és jelentések készítése;
manuális, on-line és interaktív médiareferencia-keresések végzése, könyvtárak közötti kölcsönzések és más funkciók ellátása annak érdekében, hogy a felhasználók hozzáférjenek a könyvtári anyagokhoz.
Jellemző munkakörök

Állományalakító könyvtáros
Bibliográfus, információs könyvtáros
Feldolgozó könyvtáros
Gyermekkönyvtáros
Informatikus könyvtáros
Iskolai könyvtáros
Kórházi könyvtáros
Kottatáros
Kottatárvezető
Kölcsönző könyvtáros
Községi könyvtáros
Kutatói könyvtáros
Megyei könyvtáros
Mobil könyvtáros
Módszertanos könyvtáros
Olvasószolgálati könyvtáros
Pénzügyi szakkönyvtáros
Tájékoztató könyvtáros
Tudományos könyvtáros
Vállalati könyvtáros
Videókönyvtáros
Zenei könyvtáros
Zeneműtáros
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás

2712 Levéltáros
2714 Kulturális szervező
3717 Kulturális intézményi szaktechnikus
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top