FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2627 Nyelvész, fordító, tolmács

Egyik nyelvről a másik nyelvre fordít, tolmácsol, tanulmányozza a nyelvek eredetét, kialakulását és szerkezetét, egy-egy irodalmi korszak, irányzat kutatását végzi.

Feladatai:a nyelvek eredetének, az ősi nyelvek és a modern nyelvcsoportok közötti kapcsolatok vizsgálata, az ősi nyelvek nyelvcsalád és eredet szerinti azonosítása és osztályozása;
a szavak eredetének és alakulásának feltárása;
morfológiai, fonológai, szemantikai kutatások végzése;
helyesírási szótárak készítése;
tudományos cikkek és beszámolók összeállítása;
számítógépes szövegelemző és fordítórendszerek fejlesztésében való közreműködés;
irodalmi művek fordítása az eredeti mű stílusának, szellemének megőrzésével;
egy-egy irodalmi korszakkal, irányzattal kapcsolatos történeti adatok gyűjtése;
írásos anyag fordítása írásban egy másik nyelvre;
hivatalos okmányok, iratok szöveghű és pontos fordítása;
tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon az adott nyelven nem értők számára az elhangzottak tolmácsolása, ügyelve a tartalom, jelentés pontos átadására;
műszaki, tudományos és egyéb szaknyelv tolmácsolása, illetve fordítása.

Jellemző munkakörök:Bírósági tolmács
Filmszöveg fordító
Filológus
Finnugornyelv kutató
Fordítás ellenőrző
Kísérőtolmács
Konferenciatolmács
Kórházi tolmács
Lírai művek fordítója
Műfordító
Műszaki fordító
Nyelvtudós
Prózai és drámai művek fordítója
Szinkrontolmács

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2622 Történész, régész
2721 Író (újságíró nélkül)
3514 Jelnyelvi tolmács