FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2626 Szociológus, demográfus

A társadalmak szerkezetének, demográfiai ismérveinek vizsgálatát és leírását végzi, a megszerzett ismereteket a szakpolitikai döntéshozók rendelkezésére bocsátja.

Feladatai:a társadalmi valóság fogalmi rendezése és értelmezése;
a társadalommal kapcsolatos kutatások tervezése, irányítása és szervezése;
a kutatási eredmények interpretálása, ill. a szakmai tudás nyilvánosság előtti szakszerű megjelenítése;
szakmai tanácsadás, döntések előkészítése;
új problémák, új jelenségek feldolgozása;
integrált ismeretek széles körű alkalmazása a társadalomtudományok területén;
a társadalom demográfiai összetételének, helyzetének vizsgálata, feltárása;
helyzetértékelő, jövőre orientáló elemzések, tanulmányok készítése;
az információk, érvek és elemzések írásban és szóban történő bemutatása a szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint;

Jellemző munkakörök:Ifjúságkutató
Jogszociológus
Kisebbségszociológus
Közvéleménykutató (elemző)
Kutatószociológus
Városszociológus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2311 Szociálpolitikus
2621 Filozófus, politológus
2625 Statisztikus