FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2625 Statisztikus

Fejleszti, bővíti, gyakorlatban alkalmazza a matematikai módszereket, statisztikai fogalmakat, elméleteket, működési modelleket és technikákat a gazdasági és társadalmi, valamint az üzleti élet területén, képet ad a gazdaság és társadalom egészének, vagy egy-egy területének állapotáról és ezek változásairól, munkájával támogatja a gazdasági, társadalmi intéményrendszer szervezeteit.

Feladatai:matematikai-statisztikai kérdések elemzése, statisztikai adatok értékelése, értelmezése;
statisztikai elméletek és módszerek tanulmányozása, továbbfejlesztése, kidolgozása;
statisztikai adatgyűjtés, adatfelvételek tervezése és szervezése;
adatok felvétele, feldolgozása, átadása, átvétele, elemzése, közlése, védelme;
vizsgált jelenség tömör és számszerű jellemzése;
különböző fogalmi és osztályozási rendszerek kialakítása és azonosítók meghatározása;
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése;
együttműködés más szakemberekkel;
tanácsadás különféle adatgyűjtési módszerek, illetve statisztikai módszerek és technikák alkalmazásával kapcsolatban, ezen módszerek és technikák alkalmazása;
a kutatási eredmények megbízhatóságának meghatározása, különösen az üzleti élet vagy az orvostudomány területén, illetve a természet-, társadalom vagy biológiai tudományok más ágaiban.

Jellemző munkakörök:Bűnügyi statisztikus
Demográfus
Egészségügyi statisztikus
Elemző statisztikus
Elméleti statisztikus
Energetikai statisztikus
Gazdaságstatisztikus
Kockázatkezelő statisztikus
Környezetstatisztikus
Közgazdász statisztikus
Közlekedési statisztikus
Matematikai statisztikus
Módszertani statisztikus
Monetáris statisztikus
Népesedés-statisztikus
Népmozgalmi statisztikus
Pénzügyi statisztikus
Statisztikai adatelemző, értékelő
Statisztikai szakértő
Statisztikai szervező, elemző
Szakstatisztikus
Társadalomstatisztikus
Tervstatisztikus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2166 Matematikus
2626 Szociológus, demográfus
3615 Statisztikai ügyintéző