FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2624 Elemző közgazdász

Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit, részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében, értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket, különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat készít, valamint közgazdasági témakörökben tudományos kutatói feladatot lát el.

Feladatai:egy-egy vállalaton vagy a nemzetgazdaságon belül, illetve világviszonylatban az emberek, a társadalom rendelkezésére álló, alternatív módon felhasználható erőforrások alkalmazásának, a szükségletek kielégítésének tanulmányozása;
különféle gazdasági kérdések, mint pl. a termelési és értékesítési módszerek, a belkereskedelem és nemzetközi kereskedelem tendenciái, a költségvetési és monetáris politika, a foglalkoztatáspolitika, a gazdasági növekedés, az infláció, a megtakarítások és beruházások alakulása, a jövedelemfelhalmozás és -elosztás, a fogyasztás stb. vizsgálata és ezekkel kapcsolatos tanácsadás;
gazdasági adatok feldolgozása, elemzése és értelmezése, modellezése, felhasználva a különböző közgazdasági elméleteket, a statisztika és az empirikus következtetés induktív módszereit;
számítógépes modellezési eljárások alkalmazása, gazdaságmodellezés (makrogazdasági előrejelzés, gazdasági mechanizmusok mikroökonomiája, az információ közgazdaságtana, aukcióelmélet, makroökonomiai modellek felhasználásával);
operációkutatás (döntési modellek, dinamikus modellek, optimalizálási modellek, többváltozós adatelemzés, operációkutatási modellek, idősorok sztochasztikus modelljei, modellezési esettanulmányok felhasználásával);
a közgazdasági fogalmak, elméletek és eljárások továbbfejlesztésére és kidolgozására kutatások folytatása, az új ismeretek alkalmazása a gazdaságpolitika kialakításában, valamint a jelenlegi és várható gazdasági problémák megoldását szolgáló intézkedések kidolgozásában;
különböző piacok (pl. termelési tényezők, fogyasztási javak, pénz) viselkedésének elemzése, leírása;
a beruházások gazdaságosságának tervezése, fejlesztési programok kidolgozása és lebonyolítása, a megvalósítást követő gazdaságossági számítások elkészítése;
tudományos cikkek és beszámolók összeállítása és publikálása;
együttműködés más szakemberekkel.

Jellemző munkakörök:Gazdasági elemző
Gazdasági tanácsadó
Makroelemző
Termelési elemző

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2511 Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó
2512 Adótanácsadó, adószakértő
2513 Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
2521 Szervezetirányítási elemző, szervező
2522 Üzletpolitikai elemző, szervező
2625 Statisztikus
2626 Szociológus, demográfus
2533 Kereskedelmi tervező, szervező