FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2623 Néprajzkutató

Terepi feltárómunkát végez a néprajz és a kulturális örökség területein. Múzeumi forrásokat értelmez és kezel. Részt vesz az ismeretek átadásában (oktatás, bemutatás). Egyéb történeti forrásokat kezel.

Feladatai:a szaktudomány önálló művelése, szakmai-módszertani továbbfejlesztése;
reflexív társadalomtudományi kutatómunka végzése;
néprajzi terepmunka végzése;
múzeumi források kezelése és értelmezése;
muzeológiai tevékenység végzése;
a kulturális örökség feltárása, megőrzése és védelme a néprajz területén annak eszközeivel;
néprajzi ismeretek oktatása;
a közművelődési tevékenységek végzése;
történeti források kezelése;
az információk, érvek és elemzések írásbeli és szóbeli bemutatása különböző nézőpontok szerint a szakmai és nem szakmabeli közönségnek.

Jellemző munkakörök:Etnográfus
Etnológus
Folklorista
Kulturális antropológus
Kultúrantropológus
Népzenekutató

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2622 Történész, régész
2713 Muzeológus, múzeumi gyűjtemény-gondnok
3717 Kulturális intézményi szaktechnikus