FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2622 Történész, régész

Az emberi társadalom fejlődését, a nemzeti és egyetemi történelem összefüggéseit, történeti korszakok eseményeit vizsgálja, régészeti, történeti forrásokat, lelőhelyeket kutat, tár- és dolgoz fel.

Feladatai:a történelem egyes részterületeinek kutatása, feltárása és ismertetése- a történettudomány eredményeinek és problémáinak megismertetése és tudományos közlemények készítése;
a történettudomány ismereteinek alkalmazása a gyakorlatban;
a történeti korszakok, történelmi események bemutatásának szakmailag magas szintű megtervezése és végrehajtása a szakmai és nem szakmabeli közönség számára;
történelmi folyamatok elemzése és összefüggések feltárása;
régészeti források és lelőhelyek felkutatása, feltárása és feldolgozása;
a régészeti jellegű múzeumi gyűjtemények kezelése, régészeti problémák tudományos szintű kutatása és publikálása.

Jellemző munkakörök:Archeológus
Filmtörténész, multimédia programfelelős
Genealógus
Kultúrtörténész
Művészettörténész
Tengeri régész
Teológiai kutató
Természetföldrajzi-szakértő
Történész, kutató

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2621 Filozófus, politológus
2623 Néprajzkutató
2627 Nyelvész, fordító, tolmács
2713 Muzeológus, múzeumi gyűjtemény-gondnok
3717 Kulturális intézményi szaktechnikus