FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2615 Ügyvéd

Törvényes eszközökkel és módon, megbízás vagy hatósági kirendelés alapján hozzásegíti ügyfelét jogai érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Feladatai:jogi képviselet ellátása büntető, polgári, munkajogi, közigazgatási és gazdasági ügyekben bírósági, hatósági eljárás során, vagy más személyek, szervezetek előtt;
az ügyfél részére jogi tanácsok és tájékoztatás adása, pénz és értéktárgy letéti kezelése;
beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése, okiratok ellenjegyzése;
gazdasági szervezetek jogi ügyeinek intézése, a szervezet belső törvényességi felügyeleti teendőinek ellátása;
hatósági kirendelés esetében bűnügyi védőként, pártfogó ügyvédként, eseti gondnokként, ügygondnokként történő eljárás;
közreműködés abban, hogy az ellenérdekű felek jogvitáikat megegyezés útján intézzék el;
közvetítői tevékenység, közbeszerzési-, békéltetői-, adótanácsadói és közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása, cég székhelyének biztosítása (székhelyszolgáltatás).

Jellemző munkakörök:Bontóperes ügyvéd
Ügyvédjelölt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2611 Jogász, jogtanácsos
2612 Ügyész
2613 Bíró
2614 Közjegyző