FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2613 Bíró

Védi és biztosítja az alkotmányos rendet, a természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait és törvényes érdekeit, bünteti a bűncselekmények elkövetőit, elbírálja az elé utalt polgári, gazdasági, munkaügyi, büntető- és szabálysértési ügyeket, ellenőrzi a közigazgatási határozatok és végzések törvényességét.

Feladatai:polgári ügyek körében felmerült jogviták elbírálása, a tárgyalás (eljárás) előkészítése, az eljárást megindító iratok és mellékletek áttanulmányozása, a tárgyalás időpontjának kitűzése és a résztvevők megidézése, a bizonyítási eljárás lefolytatása, tárgyalás vezetése, a bírósági eljárást lezáró bírói határozat (ítélet, végzés) meghozatala, kihirdetése, írásba foglalása;
büntetőeljárás során a terhelt büntetőjogi felelősségéről való döntéshozatal;
első- és másodfokú, peres és nemperes eljárások lefolytatása;
döntés- és határozathozatal családjogi vitákban, munkaügyi vitákban, és azokban az egyéb ügyekben, amelyeket a törvény a hatáskörébe utal;
közigazgatási határozatok és végzések törvényességének felülvizsgálata peres és nemperes eljárásban;
a jogviták független, kizárólag jogszabályokon alapuló, részrehajlás nélküli, tisztességes bírósági eljárás keretében történő elbírálása.

Jellemző munkakörök:Bírósági fogalmazó
Cégbíró
Fellebbviteli bíróság bírája
Fővárosi, megyei bírósági bíró
Helyi bírósági bíró
Katonai bíró
Kerületi bírósági fogalmazó
Közigazgatási bírósági fogalmazó
Legfelsőbb bíróság bírája
Munkaügyi bíró
Nemzetközi bíróság bírója

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2611 Jogász, jogtanácsos
2612 Ügyész
2614 Közjegyző
2615 Ügyvéd