FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2611 Jogász, jogtanácsos

A jog eszközével elősegíti az általa képviselt ügyfelek, szervezetek eredményes működését, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez.

Feladatai:a jogszabályi keretek között jogi képviselet ellátása, jogi tanács-, tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése, a jogi munka megszervezésében való részvétel;
az ügykörében tudomására jutott jogsértésekre a szervezet vezetőjének figyelemfelhívása, azok megszüntetése érdekében javaslat megtétele;
a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítése és végrehajtása;
szerződések megkötésének segítése, a szerződésekből származó és egyéb igények érvényesítése, valamint a gazdálkodó szervezetek jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítése, jogi szempontból történő vizsgálata;
a jogi, illetve igazgatási munka megszervezése, irányítása, a szervezet belső szabályzatainak kidolgozása, a különböző munkaviszonnyal összefüggő ügyekben meghatalmazás alapján a szervezet dolgozói képviseletének ellátása.

Jellemző munkakörök:Adatvédelmi szakértő (jogi)
Bankjogász
Bírósági titkár
Biztosítási jogász
Családjogász
Informatikai jogász
Ingatlanjogász
Ipari jogász
Iskolajogász
Jogi főmunkatárs
Jogi referens
Jogi szakértő
Jogi szaktanácsadó
Kereskedelmi jogász
Munkajogász
Munkajogi szakértő
Munkajogi tanácsadó
Nemzetközi jogász
Polgári jogra szakosodott jogász
Szabadalmi ügyvivő
Szellemi tulajdonjoggal foglalkozó jogász
Vállalati adatvédelmi referens (jogi)
Vállalati jogász
Vállalati jogtanácsos

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2512 Adótanácsadó, adószakértő
2612 Ügyész
2613 Bíró
2614 Közjegyző
2615 Ügyvéd
3642 Jogi asszisztens