FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2524 Képzési és személyzetfejlesztési szakértő

Képzési és fejlesztési programokat tervez, fejleszt, hajt végre és értékel, segít a szervezet céljának megvalósításához szükséges tevékenységek és képességek megszervezésében.

Feladatai:a képzési igények, az egyéni és szervezeti szükségletek felmérése;
az emberierőforrás-fejlesztési célok kijelölése, a tanulási folyamat eredményeinek értékelése;
az oktatási/képzési anyagok és segédanyagok, pl. kézikönyvek, vizuális segédanyagok, on-line tanító programok, bemutató modellek és kiegészítő képzési referenciaanyagok elkészítése és továbbfejlesztése;
az egyéni és csoportos képzési és fejlesztési programok, tréningek megtervezése, összehangolása, ütemezése és levezetése, a szakmai megbeszélések (workshopok), ülések, bemutatók és konferenciák levezetése, azok munkájának segítése;
kapcsolattartás külső képzési szolgáltatókkal különleges képzési és fejlesztési programok megszervezése érdekében;
a belső és külső képzési és fejlesztési tevékenységek ösztönzése, a képző/fejlesztő munka elősegítésével kapcsolatos tevékenységek értékelése;
a belső és külső képzés minőségének és hatékonyságának figyelemmel kisérése, mérése és folyamatos értékelése, valamint a képzési célok, módszerek és az elérni kívánt eredmények felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása;
a különböző témák és rendszerek jobb megértését szolgáló háttéranyagok gyűjtése, tanulmányozása és kutatása.

Jellemző munkakörök:Humánpolitikai, oktatásszervező
Humántanácsadó
Oktatásszervezési előadó
Oktatásszervező
Személyzetfejlesztési munkatárs
Továbbképzési előadó
Továbbtanulási tanácsadó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2523 Személyzeti és pályaválasztási szakértő