FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2523 Személyzeti és pályaválasztási szakértő

Az emberi erőforrással kapcsolatos terveket készít, szervez, a munkaerő-toborzással, kiválasztással, felvétellel, valamint a munkavállaló munkába állásával kapcsolatos teendőket lát el. A munkavállalási és pályaválasztási szakemberek felvételével, illetve a pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Feladatai:az emberi erőforrással kapcsolatos tevékenységek szervezése és lebonyolítása;
a munkaerő-toborzás, -kiválasztás és -felvétel, valamint a munkaerő munkába állításának és beilleszkedési folyamatának szervezése és lebonyolítása;
tanácsadás a munkaerő felvételével, kiválasztásával, előléptetésével kapcsolatban;
tanácsadás a személyzeti politika fejlesztésével kapcsolatban;
tanácsadás az intézményen belüli karriertervezés, vezetői utánpótlás rendszerének kidolgozása és működtetése érdekében;
részvétel a munkahelyi ösztönző rendszerek kialakításában;
munkakörök elemzése és értékelése, foglalkozások osztályba sorolása, kiegészítése;
teljesítményértékelési rendszerek kialakítása és működtetése;
az alkalmazottak szakmai át/továbbképzési igényeinek felmérése;
pályaválasztási kiállítások, vásárok szervezése;
személyre szabott vagy csoportos tanácsadás a munkavállalóknak.

Jellemző munkakörök:Emberi kapcsolatok koordinátora
Humánerőforrás-gazdálkodó
Humánpolitikai előadó
Humánpolitikai referens
Humánpolitikai szervező
Munkaügyi tanácsadó
Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő
Személyügyi referens
Személyügyi szervező
Személyügyi tanácsadó
Személyügyi ügyintéző
Személyzeti tanácsadó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2524 Képzési és személyzetfejlesztési szakértő
3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző