FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2521 Szervezetirányítási elemző, szervező

A hatékonyság növelése és a szervezeti problémák megoldása érdekében a szervezeti struktúrák, módszerek, rendszerek, és eljárások vizsgálatával foglalkozik.

Feladatai:az adott szervezetnél végzendő munka értelmezése, az elvégzendő tevékenység megtervezése;
a meglévő rendszerek és struktúrák elemzése és értékelése;
megbeszélések folytatása a meglévő rendszerekről a vállalkozás dolgozóival, és a rendszerek működésének figyelemmel kísérése valamennyi szervezeti szinten;
javaslat készítése a gazdálkodó szervezetek céljainak legjobban megfelelő szervezet kialakítására;
részvétel a munkaszervezet kialakításában, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozásában;
a munkafolyamatok felülvizsgálata a már működő és a tervezett módszerek és eljárások (pl. adminisztratív és irodai eljárások) elemzésével;
a szervezetek munkafolyamataival kapcsolatos folyamatábrák, nyilvántartások, jelentések, kézikönyvek és munkaköri leírások feljegyzése és elemzése;
a szervezetek fő tevékenységének legjobban megfelelő folyamatok értékelése, azok összefüggéseinek felismerése és fontosságuk bemutatása a vezetők számára;
a szervezeti minőségirányítási (minőségkontroll, minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás) rendszer kialakításában és működtetésében való részvétel;
a teljesítménymenedzsment rendszerének kialakítása és működtetése;
az ügyfelek magasabb színvonalon történő kiszolgálásának és a szervezet erőforrásainak felhasználását szolgáló célok, stratégiák és tervek kidolgozásának ösztönzése;
a szervezetek hatékonyságának és a szervezeti problémák megoldásának segítése;
javaslatok készítése a módszerek és eljárások felülvizsgálatára, a munkafolyamatok módosítása, a munkakörök átalakítása és a szervezeti problémák megoldására való törekvés;
a jóváhagyott javaslatok megvalósításának elősegítése, módosított utasítások és eljárási kézikönyvek kiadása, illetve egyéb dokumentumok összeállítása;
a dolgozók képzési és teljesítménymérési rendszerének kialakítása;
szóbeli és írásos beszámolók készítése az adott szervezet állapotáról, hatékonyságáról, fejlődési lehetőségeiről, a fejlesztés ütemezéséről.

Jellemző munkakörök:Igazgatásfejlesztő
Szervezetfejlesztési tanácsadó
Vezetési tanácsadó
Vezetésszervező

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2522 Üzletpolitikai elemző, szervező
2624 Elemző közgazdász
3161 Munka- és termelésszervező