FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2494 Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)

Az oktatatási intézmények rendszerén kívül a tánccal, a drámával, a vizuális és egyéb művészetekkel (a zene kivételével) kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismeretekre oktat a megrendelő igényének megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

Feladatai:a diákok képességeinek felmérése és tanulási szükségleteik meghatározása;
az oktatási program, az egyéni és csoportos órák és műhelyfoglalkozások kidolgozása, előkészítése és lebonyolítása;
a tanulmányozott tárgy elméletével kapcsolatos anyagok kidolgozása és bemutatása;
a dráma, a tánc és a vizuális vagy egyéb művészetek gyakorlati aspektusainak oktatása és bemutatása;
a diákok képességeinek, érdeklődésének és tehetségének megfelelő feladatok kiosztása;
a diákok tudásának felmérése, és tanács, kritika és ösztönzés nyújtása;
a tanterv, a tanfolyamok tartalma, a tananyagok és az oktatási módszerek felülvizsgálata;
a diákok felkészítése a vizsgákra, előadásokra és felmérésekre;
látogatások és kirándulások szervezése különféle kiállításokra és előadásokra;
a diákok előadásainak vagy kiállításainak megszervezése, segédkezés ezek lebonyolításában.

Jellemző munkakörök:Drámapedagógus
Művészitorna-oktató
Néptáncoktató
Néptáncpedagógus
Pantomimoktató
Tánc- és drámatanár

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2421 Középiskolai tanár
2431 Általános iskolai tanár, tanító
2493 Zenetanár (iskolarendszeren kívül)
2722 Képzőművész
2723 Iparművész, gyártmány- és ruhatervező
2727 Táncművész, koreográfus
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top