FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2493 Zenetanár (iskolarendszeren kívül)

Az oktatási intézmények rendszerén kívül zenét oktat a megrendelő igényeinek megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

Feladatai:szintfelmérés végzése, javaslattétel a csoportba soroláshoz;
az egyén és/vagy csoport szintjének megfelelő ütemterv elkészítése, felkészülés a foglalkozásokra, audiovizuális és egyéb oktatási eszközök kiválogatása vagy elkészítése;
a tananyag megtanítása, feldolgozása, megbeszélése;
a számonkérések előkészítése, megtartása és értékelése;
a tanulók előmenetelének értékelése;
az oktatói munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése;
bemutatók, hangversenyek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása;
az oktatási program, az egyéni és csoportos órák és műhelyfoglalkozások kidolgozása, előkészítése és lebonyolítása;
a zene elméletével és előadásával kapcsolatos anyagok kidolgozása és bemutatása;
az éneklés vagy az egyes hangszereken való játék gyakorlati aspektusainak oktatása és bemutatása;
a diákok megtanítása a hangjegyek olvasására és írására;
a diákok képességeinek, érdeklődésének és tehetségének megfelelő feladatok kiosztása és zenedarabok betanítása.

Jellemző munkakörök:Énektanár
Szolfézstanár
Zeneoktató

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2421 Középiskolai tanár
2431 Általános iskolai tanár, tanító
2494 Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)
2724 Zeneszerző, zenész, énekes