FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2491 Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó

Oktatási módszereket és segédeszközöket dolgoz ki, fejlesztő tevékenységet és tanácsadást végez. Áttekinti és megvizsgálja az oktatási intézmények működését, az elért eredményeket, a tanárok munkáját és tevékenységét.

Feladatai:gyakorlati tanácsadás óvodák, iskolák pedagógusai részére szakmai problémák megoldásához;
részvétel programfejlesztésekben, alternatív és helyi tantervek, programok, taneszközök felkutatásában, készítésében és terjesztésében;
közreműködés szakmai információk gyűjtésében, feldolgozásában és továbbításában;
továbbképzések, szakmai fórumok összehívása, tartása, egyéb szolgáltatások nyújtása;
pedagógiai mérések, értékelések végzése;
módszertani anyagok, kiadványok összeállítása, publikálása;
közreműködés a tanulmányi versenyeken;
felkérésre intézményi dokumentációk véleményezése, az intézmény törvényes működésének vizsgálata;
az iskolák rendszeres felkeresése, megbeszélések folytatása az adminisztratív dolgozókkal és a tanárokkal a tantervvel, a tanítási módszerekkel, a berendezésekkel és egyéb témákkal kapcsolatos kérdésekről;
órák látogatása a tanítási módszerek megfigyelése a tanárok teljesítménye és az elért eredmények értékelése céljából;
jelentések készítése és javaslatok előterjesztése az oktatási hatóságok számára a tantervek, a tanítási módszerek és egyéb kérdések lehetséges változtatásait és fejlesztéseit illetően.

Jellemző munkakörök:Bölcsődei szaktanácsadó
Fejlesztő tanár (nevelési tanácsadónál)
Iskolai tanácsadó
Képzési tanácsadó
Oktatás technológus
Oktatásfejlesztési munkatárs
Oktatási főmunkatárs (továbbképző központ)
Oktatási tanácsadó
Óvódai szaktanácsadó
Pedagógiai módszertani szakértő
Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő
Pedagógiai tanácsadó
Szakképzési ellenőr
Tanfelügyelő
Tanulmányi felügyelő
Tanulmányi tanácsadó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2421 Középiskolai tanár
2431 Általános iskolai tanár, tanító