FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2441 Gyógypedagógus

Neveli és oktatja az értelmi, érzékszervi, beszéd- és mozgásfogyatékos embereket.

Feladatai:tanterv alapján a tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra, audiovizuális és egyéb szemléltető eszközök kiválogatása vagy készítése;
alapkészségek (olvasás, írás, számolás) oktatása az értelmi és egyéb fogyatékosok számára;
a testi fogyatékosok testi képességeinek és mozgáskoordinációjának fejlesztése egyéni és csoportos mozgásnevelés keretében;
a hallássérültek oktatása hallókészülék, erősítők, tükrök, audiovizuális és egyéb segédeszközök segítségével; szájról olvasás, ujj-abc, hangos beszéd tanítása;
a gyengénlátók látásának fejlesztése, a vak tanulók tapintási érzékelésének fejlesztése, környezet-érzékelés, gépírás, Braille-(pont-)írás oktatása;
a beszédfogyatékosok beszédhibájának megszüntetése, az írással, olvasással, számolással kapcsolatos problémák kiküszöbölése;
a fogyatékosság jellegétől függően speciális segédeszközök használatának tanítása;
az írásbeli munkák, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése, a tanulók fejlődéséről részletes elemzés készítése;
szülői értekezletek és fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel, tanácsadás az otthoni foglalkozásokhoz;
részvétel a tantestületi üléseken, a nevelési értekezleteken és a szervezett továbbképzéseken;
osztálykirándulások, ünnepélyek, iskolai sport- és kulturális rendezvények szervezése.

Jellemző munkakörök:Beszédhibás személyek oktatója
Fejlesztő pedagógus
Gyengénlátók oktatója
Hallássérültek oktatója
Hallássérültek tanára
Kineziológus oktató
Látássérültek szaktanára
Látássérültek szakterapeutája
Oligofrénpedagógus
Pszichopedagógus
Rehabilitációs fejlesztő tanár
Siketek tanára
Szomatopedagógus
Szurdopedagógus
Tiflopedagógus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2224 Gyógytornász
2227 Hallás- és beszédterapeuta
2442 Konduktor
2628 Pszichológus