FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

Az iskoláskort megelőző korban lévő gyermekek érzelmi, testi, értelmi és szociális foglalkoztatását végzi, oktatási, nevelési és egyéb játékos tevékenység segítségével.

Feladatai:a gyermekek fizikai, mentális és szociális fejlődését, valamint iskolaérettségét elősegítő tevékenységek tervezése és vezetése;
egyéni és csoportos tevékenységek tervezése és szervezése a gyermekek mozgáskészségének, együttműködési és szociális készségeinek, önbizalmának és felfogóképeségének fejlesztésére;
mesélés, szerepjátékok, dalok, mondókák, informális és közös beszélgetések segítségével a gyerekek nyelvi készségének fejlesztése;
művészeti, drámai, zenei és testnevelési tevékenységek révén a kreatív önkifejezést szolgáló feladatok megoldásának irányítása;
a gyermekek megfigyelése, hogy értékelni tudja fejlődésüket, és a szülőkkel együttműködve felismerje fejlődési, érzelmi vagy egészségügyi problémáikat;
a gyermekek táplálkozási, egészégügyi és biztonsági igényeinek megfigyelése és értékelése, a fejlődésüket akadályozó tényezők felismerése;
a gyermekek tevékenységének felügyelete biztonságuk és a konfliktusok megoldása érdekében;
a gyermekek irányítása és segítése a megfelelő étkezési, öltözködési és tisztasági szokások elsajátításában;
a szülők és a munkatársak tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről és problémáiról, a megfelelő lépések és a szükséges más szolgáltatások igénybevételének meghatározása;
együttműködés kialakítása és fenntartása a kisgyermekekkel foglalkozó más szervezetekkel.

Jellemző munkakörök:Bölcsődei szakgondozó
Gyermekgondozó,-nevelő (magasan képzett)
Óvónő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2431 Általános iskolai tanár, tanító
3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya
3513 Szociális gondozó, szakgondozó
5221 Gyermekfelügyelő, dajka