FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2422 Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató

Középfokú oktatási intézmények (szakközépiskolák, szakiskolák) felnőttképző és továbbképző intézmények tanulóinak különböző szakmacsoportok, szakmák elméleti és gyakorlati ismereteit tanítja.

Feladatai:a tanterv alapján a szak- és gyakorlati tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra;
az elméleti tananyag oktatása, feldolgozása, megbeszélése, tanítása;
a gyakorlati tananyag oktatása, bemutatása, gyakoroltatása;
a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése;
dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése;
a tanulók tanulmányi előmenetelének, teljesítményének értékelése;
szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel;
részvétel a nevelőtestületi üléseken, szakmai munkaközösségi értekezleteken, nevelési értekezleteken, kapcsolattartás más tanárokkal, nevelőkkel;
munkavédelmi oktatás tartása, a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzése;
részvétel a munkahelyi továbbképzésben.

Jellemző munkakörök:Egészségügyi szakoktató
Mentálhigiénés szaktanár
Nőiszabász oktató
Nyomdai könyvkötő szakoktató
Szabás-varrás oktató
Szakiskolai tanár
Szakmunkásképző iskolai szakoktató
Szakmunkásképző iskolai tanár

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
2421 Középiskolai tanár
2495 Informatikatanár (iskolarendszeren kívül)
3410 Oktatási asszisztens