FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2421 Középiskolai tanár

Középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) osztályoknak, tanulócsoportoknak egy vagy több tantárgyat oktat tanítási órák és egyéb foglalkozások keretében.

Feladatai:a tanterv alapján tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra;
a tananyag feldolgozása, megbeszélése, tanítása;
a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése;
dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése;
a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése;
szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel;
részvétel a nevelőtestületi üléseken, szakmai munkaközösségi értekezleteken, nevelési értekezleteken, kapcsolattartás más tanárokkal, nevelőkkel;
az iskolai rend meghatározása és betartatása;
osztálykirándulások, ünnepélyek, rendezvények, egyéb iskolai sport- és kulturális események szervezése.

Jellemző munkakörök:Középiskolai fizikatanár
Középiskolai földrajztanár
Középiskolai informatikatanár
Középiskolai magyartanár
Középiskolai matematikatanár
Középiskolai oktató
Középiskolai számítástechnika tanár
Középiskolai történelemtanár

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
2422 Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató
2431 Általános iskolai tanár, tanító
2491 Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó
2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)
2493 Zenetanár (iskolarendszeren kívül)
2494 Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)
2495 Informatikatanár (iskolarendszeren kívül)
2717 Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
2730 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású
3410 Oktatási asszisztens
3515 Ifjúságsegítő