FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár

Egyetemen vagy főiskolán tanít, tudományos kutatómunkát végez, tanulmányokat publikál.

Feladatai:előadások, szemináriumok, gyakorlatok, konzultációk, valamint speciálkollégiumok vezetése;
felvételi vizsgák, szigorlatok, kollokviumok és államvizsgák előkészítése és vezetése;
a tananyag folyamatos korszerűsítése;
a hallgatók tudományos diákköri tevékenységének beosztottjainak és a doktorjelöltek kutatómunkájának irányítása;
oktatási anyagok, jegyzetek, tankönyvek készítése;
szakterületén alap- és alkalmazott kutatómunka végzése;
az eredmények hazai és külföldi publikálása, részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon;
szakterületén kapcsolat tartása a hazai és külföldi felsőoktatási, kutatási intézményekkel;
szakterületén kapcsolattartás a kutatási eredményeket alkalmazó intézményekkel, vállalkozásokkal.

Jellemző munkakörök:Egyetemi oktató
Egyetemi tanár
Egyetemi/főiskolai adjunktus
Egyetemi/főiskolai docens
Egyetemi/főiskolai tanársegéd
Főiskolai oktató

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2421 Középfokú nevelési-oktatási intézményi oktató, tanár
2422 Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató
2717 Szakképzett edző, sportszervező, -irányító