FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2242 Növényorvos (növényvédelmi szakértő)

Növénybetegségségeket, rendellenességeket megállapít, megelőz és kezel. Környezetkímélő növényvédelmi technológiákat kutat, folytat, és a gyakorlatban bevezet, melyek során biztosítja az élelmiszerbiztonsági és nyomonkövethetőségi kritériumokat.

Feladatai:a mezőgazdasági üzemek, termelő- és értékesítő szövetkezetek növényorvosi-növényvédelmi feladatainak ellátása;
a gyakorlati növényvédelmi munkák tervezése, szervezése és irányítása;
szakhatóságok növényvédelmi feladatainak ellátása;
növényvédelmi szaktanácsadói és szolgáltatói tevékenység végzése;
a szakmai információs hálózatok és szolgáltatói vállalkozások növényorvosi-növényvédelmi feladatainak ellátása;
a növényvédelem-tudomány területén oktató, kutató feladatok végzése;
a növényvédelmi munkák előrejelzésre alapozott tervezése, végrehajtása;
a magas biológiai értékű, versenyképes, piacos mezőgazdasági termékek előállítása érdekében a tanúsító védjegyek (integrált és ökológiai), és a földrajzi árujelzők (oltalom alatt álló eredet megjelölés, oltalom alatt álló földrajzi jelzés) növényvédelmi-növényegészségügyi feladatainak ellátása.

Jellemző munkakörök:Növényorvos-biológus
Növényvédelmi szakértő
Növényvédelmi szakmérnök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2131 Mezőgazdasági mérnök
3131 Mezőgazdasági technikus
3132 Erdő- és természetvédelmi technikus
3134 Környezetvédelmi technikus
3342 Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens