FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2227 Hallás- és beszédterapeuta

A hallás-, beszéd-, és nyelvi rendellenességeket felismeri, diagnózist ad és a rendellenességeket kezeli. Az egyén szükségleteinek megfelelő minőségi hangot, kommunikációra alkalmas beszédet és hallást alakít ki, tanácsot ad a hallásbetegség és kommunikációs témákban.

Feladatai:a hallás- és beszéd-, illetve nyelvi rendellenességek felismerése, a diagnózis felállítása és a kezelési módszer kialakítása, a kezelés végrehajtása;
tanácsadás a beszéd- és/vagy hallásfogyatékos személyek, ezek családtagjai, tanárai és munkaadói számára;
tevékenységek elvégzése, amelyeknek célja a kiesett és megmaradt funkciók lehető legmagasabb szintű helyreállításának és használatának előmozdítása;
az egyén szükségleteinek megfelelő minőségű hang és kommunikációra alkalmas beszéd kialakítása;
a hallássérültek oktatása hallókészülék, erősítők, tükrök, audiovizuális és egyéb segédeszközök segítségével; szájról olvasás, ujj-abc, hangos beszéd tanítása;
a beszédfogyatékosok beszédhibájának megszüntetése, az írással, olvasással, számolással kapcsolatos problémák kiküszöbölése.

Jellemző munkakörök:Audiológia tanácsadó
Beszéd- és nyelv-szakterapeuta
Beszédjavító
Hallásakusztikus
Hallássérültek szakterapeutája
Hangterapeuta
Logopédus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2224 Gyógytornász
2441 Gyógypedagógus
2442 Konduktor