FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2225 Védőnő

A nő-, az anya-, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családgondozás területén – önállóan – felvilágosító és megelőző gondozási tevékenységet végez.

Feladatai:családvédelem területén szűrővizsgálatok kezdeményezése, védőoltások szervezése, részvétel a végrehajtásban;
családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás;
a várandós anyák felkészítése a szülésre, a gyermekágyas anyák ápolása, gondozása;
tanácsadás a gyermekek táplálásával, gondozásával kapcsolatban, a krónikusan beteg gyermekek életvitelének segítése;
a gyermek egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettségének megelőzése, felismerése, javaslatok megtétele;
egészségnevelés a szenvedélybetegségek megelőzésének területén;
a családok orvosi és egyéb egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése.

Jellemző munkakörök:Családgondozó védőnő
Családvédelmi szolgálatos védőnő
Ifjúsági védőnő
Iskolai védőnő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3311 Ápoló, szakápoló
3513 Szociális gondozó, szakgondozó