FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2221 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású

Közreműködik a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakításában, a vegyi, fizikai, sugárzó vagy biológiai anyagok, ergonomiai tényezők okozta egészségkárosodások megelőzésében, felismerésében, értékelésében és kezelésében. Meghatározza a helyes gyakorlat módját, és érvényre juttatja azt. Óvja a munkát végzők egészségét.

Feladatai:a környezet állapota (külső, belső, valamint munkahelyi) és az egészségi állapot közötti összefüggések feltárása, elemzése, programok és irányelvek kidolgozása, végrehajtása;
az egészséget károsító környezeti tényezők azonosítása, ezek hatásainak csökkentése, kiküszöbölése;
a kereskedelmi, ipari, egészségügyi és háztartási hulladékok biztonságos, gazdaságos ártalmatlanítására vonatkozó tervek kidolgozása és végrehajtása;
környezeti kockázatbecslés és környezeti elemzés készítése, környezeti monitorozás végzése;
munkabiztonsági és élelmiszer-biztonsági felügyelet ellátása;
a veszélyek, veszélyeztetettek azonosítása;
a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
környezetvédelmi szemle tartása, környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése;
tájékoztatás, oktatás, beszámolás a környezet és foglalkozás-egészségügy témakörében.

Jellemző munkakörök:Egészségügyi felügyelő
Élelmiszer- és táplálkozás-egészségügyi felügyelő
Epidemiológiai felügyelő
Higiénia ellenőr (ÁNTSZ)
Higiénikus
Iskolaegészségügyi felügyelő
Járványügyi ellenőr
Járványügyi felügyelő
Környezeti és közegészségügyi felügyelő
Munkaegészségügyi felügyelő
Ökotoxikológus
Sugáregészségügyi ellenőr
Toxikológiai közegészségügyi ellenőr
Üzemegészségügyi szakértő
Üzemi higiénikus
Vércsoport-szerológus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
3331 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású