FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2211 Általános orvos

Alkalmazza a modern orvostudomány elveit és eljárásait. Praxisuk nem korlátozódik bizonyos betegségcsoportokra vagy kezelési módszerekre, egyszerűbb tanácsadó, diagnosztikai gyógyászati és megelőző orvosi szolgáltatásokat nyújt.

Feladatai:tanácsadás és szűrés az egészséges lakosság részére;
közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása;
egészségnevelés és egészségügyi felvilágosítás;
a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, betegek és családtagjaik tájékoztatása a kezelésről, gondozásról, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra utalása, orvosi rehabilitálás végzése;
laboratóriumi vizsgálatok, röntgen és egyéb diagnosztikai eljárások elrendelése és az eredmények elemzése;
betegek egészségügyi adatainak nyilvántartása, egészségügyi adatok továbbítása;
egészségügyi statisztikák készítése, köröztetése;
ügyeleti szolgálat ellátása;
látlelet kiadása;
halottvizsgálat.

Jellemző munkakörök:Családorvos
Házi gyermekorvos
Háziorvos
Iskolaorvos
Orvosi rezidens
Üzemorvos

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2212 Szakorvos
2231 Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)