FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2168 Környezetfelmérő, -tanácsadó

Az emberi tevékenységnek a környezetre gyakorolt hatásait tanulmányozza és értékeli, méri többek között a levegő-, víz- és zajszennyezést, a talajszennyezést, az éghajlatváltozást, a mérgező hulladékot és a természeti erőforrások kimerülését és pusztulását, továbbá a megelőzés összetett feladatait végzi, környzetbarát technológiát dolgoz ki, irányítja a környzetkárosító hatások megelőzésének, mérséklésének folyamatát.

Feladatai:kutatások és kísérletek végzése, minták gyűjtése, helyszíni és laboratóriumi elemzések végése a környezeti problémák forrásainak feltárására, és javaslattétel a környezeti problémák hatásainak megelőzésére, csökkentésére és helyreállítására szolgáló módszereket illetően;
a lehetséges vagy tervezett tevékenységek, projektek és fejlesztések környezetre gyakorolt valószínűsíthető hatásainak felmérése, és javaslattétel a fejlesztések folytatására vagy leállítására vonatkozóan;
a környezetgazdálkodási rendszerek bevezetésének kidolgozása és összehangolása annak érdekében, hogy a különféle szervezetek felmérhessék, ellenőrizhessék és szabályozhassák tevékenységeik, termékeik és szolgáltatásaik környezetre gyakorolt hatásait;
vizsgálatok végzése a meglévő tevékenységek, folyamatok, hulladékok, zajok és anyagok környezetre gyakorolt hatásainak értékelésére;
az egyes szervezetek kormányzati és belső környezetvédelmi szabályai és iránymutatásai betartásának felmérése, a szabálysértések feltárása és a megfelelő kiigazító intézkedések meghatározása;
szakmai tanácsadás és támogató szolgáltatások nyújtása különféle szervezetek számára arról, hogyan célszerű eljárniuk környezetvédelmi problémáikkal kapcsolatban a környezeti károsodások és a pénzügyi veszteség csökkentése érdekében;
természetvédelmi tervek kidolgozása.
Jellemző munkakörök

Hulladékgazdálkodási felügyelő, mérnök
Klímareferens
Környezetgazdálkodási agrármérnök
Környezetvédelmi hatásvizsgáló mérnök
Környezetvédelmi kutatómérnök
Környezetvédelmi mérnök
Környezetvédelmi referens
Környezetvédelmi tanácsadó, mérnök
Levegőtisztaság-védelmi mérnök
Meliorációs szakértő, mérnök
Meliorációs üzemmérnök
Tájvédelmi körzet mérnök
Természetvédelmi programvezető, mérnök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2132 Erdő- és természetvédelmi mérnök
2134 Település- és közlekedéstervező mérnök
2137 Minőségbiztosítási mérnök
2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású