FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású

Élő szervezetek és ezek egymás közötti, illetve a környezettel szembeni kölcsönhatásainak tanulmányozásával foglalkozik, és az így szerzett ismereteket alkalmazza humán-egészségügyi és környezeti problémák megoldására, különféle területeken, többek között a botanika, zoológia, ökológia, tengerbiológia, genetika, immunológia, farmakológia, toxikológia, fiziológia, bakteriológia és virológia területén dolgozik.

Feladatai:laboratóriumi és helyszíni kísérletek végzése az élő szervezetekről felhalmozott tudományos ismeretek bővítésére; új információk feltárására; problémák megoldására többek között a környezetvédelem, mezőgazdaság és egészségügy területén, valamint a gyógyszerészetben, mezőgazdaságban és környezetvédelemben felhasználható új termékek, eljárások és módszerek kidolgozására;
kísérletek és tesztek kidolgozása, végrehajtása;
emberi, állati, rovar- és növényi mintapéldányok és adatok gyűjtése, és azok eredetének, fejlődésének, kémiai és fizikai tulajdonságainak, szerkezetének, összetételének, élet- és szaporodási folyamatainak tanulmányozása;
élő szervezetek tanulmányozása különféle speciális műszerek, technológiák és módszerek, többek között elektronmikroszkóp, telemetria, globális helyzetjelző rendszerek, biotechnológia, műholdas képalkotás, géntechnológia, digitális képelemzés, polimeráz láncreakció és számítógépes modellezés segítségével;
élő szervezetek meghatározása, osztályozása, és figyelése, a velük kapcsolatos adatbázisok karbantartása;
tudományos dolgozatok, jelentések és az új tudományos felfedezések publikálása szakfolyóiratokban, vagy konferenciákon történő előadása;
környezeti hatástanulmányok tervezése és végrehajtása a természetes vagy emberi tényezők okozta változások feltárására;
tanácsadás kormányoknak, szervezeteknek és vállalkozásoknak többek között a természetvédelmet, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodást az éghajlatváltozás és környezetszennyezés hatásait illetően.

Jellemző munkakörök:Agrárökológus
Bakteriológus
Biometrikus
Biotechnológus kutató
Botanikus
Citogenetikus
Citológus
Élelmiszermikrobiológus
Embriológus
Entomológus
Etológus
Fiziológus
Genetikus
Génkutató
Génsebész
Génterápia-kutató
Halbiológus
Hidróbiológus
Humánbiológus
Humánökológus
Immunológus
Járványügyi és klinikai bakteriológus
Kutató biológus
Mikrobiológus
Molekuláris biológus
Neurobiológus
Ornitológus
Ökológus
Paleontológus
Sugárbiológus
Tájökológus
Talajmikrobiológus
Tengerbiológus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2117 Vegyészmérnök
2131 Mezőgazdasági mérnök
2132 Erdő- és természetvédelmi mérnök
2161 Fizikus
2164 Kémikus
2168 Környezetfelmérő, -tanácsadó
2212 Szakorvos
2214 Gyógyszerész, szakgyógyszerész
3115 Vegyésztechnikus