FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2163 Meteorológus

Időjárási, éghajlati és más légköri jelenségekkel és folyamatokkal kapcsolatos megfigyeléseket, kutatásokat végez, az atmoszféra eseményeinek fizikai törvényszerűségeit vizsgálja, időjárási előrejelzéseket és veszélyjelzéseket készít, tájékoztatja a légi közlekedést, a vízügyi szerveket, az időjárás-érzékeny ipari üzemeket, a mezőgazdaságot, valamint a lakosságot, meteorológiai információkkal segíti az ipari (vegyi, nukleáris) katasztrófák elhárítását.

Feladatai:a levegő mozgásának, hőmérsékletének, nedvességtartalmának, a felhőképződésnek, a csapadék keletkezésének, az elektromos jelenségeknek, a napsugárzásnak megfigyelésekkel és mérésekkel történő vizsgálata;
meteorológiai mérőhálózatok tervezése és gondozása, szimulációs mérőműszerek kifejlesztése, hitelesítése, karbantartása;
a meteorológiai állomások, radarok, meteorológiai műholdfelvételek adatainak ellenőrzése, elemzése, értelmezése és feldolgozása, a légköri folyamatok és képződmények (áramlások, ciklonok, anticiklonok, stb.) gyors felismerése és szemléltetése;
földfelszíni-, magaslégköri- és egyéb speciális szakirányú mérések, megfigyelések alapján időjárási és éghajlati elemzési és előrejelzési módszerek kidolgozása;
előrejelzések (ultrarövid-, rövid-, közép- és hosszútávú) készítése a nyilvánosság, a közlekedés, a mező- és erdőgazdálkodás, az ipargazdaság, az építésügy, az egészségügy számára, veszélyes időjárási jelenségek előrejelzése, riasztás;
a talaj-növényzet-légkör közötti kölcsönhatások kutatása, elemzése a mezőgazdaság segítésére, valamint az emberi tevékenység hatásainak vizsgálata a földi környezetre, ezen belül az éghajlati rendszerre (klímakutatás), légkörfizikai és levegőkémiai kutatások és szakfeladatok ellátása;
a meteorológiai folyamatok emberekre és élő szervezetekre gyakorolt hatásának vizsgálata (biometeorológia);
meteorológiai modellek, módszerek kidolgozása, alkalmazása, vizsgálatok elvégzése, kutatási munkák, tudományos közlemények készítése;
közreműködés a Meteorológiai Világszervezet globális tevékenységében, valamint az EU és egyéb tudományos szervezetek által koordinált nemzetközi kutatásokban, fejlesztésekben;
az ipari projektek és az emberi tevékenység éghajlatra és a levegő minőségére gyakorolt hatásának elemzése, társadalomtudósokkal, mérnökökkel és közgazdászokkal együttműködésben megfelelő stratégiák kidolgozása e hatások csökkentésére.

Jellemző munkakörök:Agrármeteorológus
Biometeorológus
Előrejelző meteorológus
Felhőfizikai és időjárás-módosítási kutató
Hidrometeorológus
Időjárás-előrejelző
Katonai meteorológus
Klimatológus
Közlekedésmeteorológus
Légkörfizikus
Légköri elektromosság kutató
Légköri radioaktivitás-kutató
Légköri sugárzás- és ózonkutató
Levegőkémiai és légszennyeződés-terjedési kutató-fejlesztő
Levegőkémiai mérő és elemző szakember
Levegőkörnyezet-elemző meteorológus
Magaslégköri kutató (aerológus)
Média-meteorológus
Meteorológiai észlelő
Meteorológus
Műhold-meteorológiai kutató
Nap- és szélenergia kutató
Numerikus modell-fejlesztő meteorológus
Orvos-meteorológus
Radar- és felszíni távérzékelési meteorológus
Repülés meteorológus
Szinoptikus (meteorológus)

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2161 Fizikus
2162 Csillagász
2165 Geológus
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top