FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2162 Csillagász

A matematika és a fizika alapelveinek alkalmazásával a naprendszerről, a bolygókról, a csillagokról és a galaxisokról nyer új információkat, bővíti ismereteinket a világegyetem kialakulásáról, fejlődéséről, jelenlegi állapotáról, illetve a légi és a tengeri navigáció számára adatbázisokat állít össze.

Feladatai:a világegyetem szerkezetére és fejlődésére vonatkozó elméleti modellek alkotása és ellenőrzése;
az égitestek és a csillagászati jelenségek megfigyelése, elemzése és értelmezése;
a naprendszer, a csillagok, a csillagrendszerek, a csillagközi anyagok, a pulzárok tulajdonságainak, jellegzetességeinek meghatározása;
a légi és tengeri navigáció számára táblázatok összeállítása;
kísérletek, vizsgálatok, megfigyelések tervezése;
ipari, katonai vagy egyéb gyakorlati alkalmazásokra felhasználható fizikai, csillagászati ismeretek rendszerezése;
tudományos közlemények készítése;
kutatási és kísérleti eredmények értékelése, és következtetések levonása elsősorban matematikai módszerek és modellek alkalmazásával.

Jellemző munkakörök:Asztrofizikus
Csillagász
Kozmológus
Napfizikus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2161 Fizikus
2163 Meteorológus
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top