FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2161 Fizikus

Megfigyeli, leírja, és kísérletezés útján reprodukálja az anyagi világ jelenségeit, elméleti modelleket alkot, ellenőriz és az eredményeket az iparban, az egészségügyben vagy más területen alkalmazza. Kutatást végez az anyaggal, a térrel, az idővel, az energiával, az erővel, e fizikai jelenségek kölcsönhatásaival kapcsolatos fogalmak, elméletek és operatív módszerek kidolgozását és továbbfejlesztését végzi.

Feladatai:matematikai elméletek alkalmazásával és számítógépek felhasználásával fizikai jelenségek leírására alkalmas hipotézisek, fogalmak alkotása;
az elméleti modellek kísérletekkel történő ellenőrzése a mechanika, a termodinamika, az optika, az akusztika, az elektromosság, a mágnesesség, az elektronika, a magfizika stb. területén;
a természetes körülmények között megfigyelt és kísérletekben megismételt természeti jelenségek elemzése, rendszerezése;
az eredmények alkalmazása a biológia, orvostudomány, a kémia, a műszaki és egyéb tudományok területén;
tudományos közlemények készítése;
kísérletek, tesztek és elemzések végzése az anyag szerkezetével és tulajdonságaival kapcsolatban, többek között a mechanika, a termodinamika, az elektronika, a távközlés, az áramfejlesztés és -elosztás, az aerodinamika, az optika és a lézerek, a távérzékelés, az orvostudomány, a szonika, a mágnesesség és az atomfizika terén;
a fizikai jelenségek mérésével és a nukleáris technológia ipari és orvostudományi alkalmazásokban történő felhasználásával kapcsolatos szabványok és jegyzőkönyvek fenntartása és továbbfejlesztése;
alapelvek, módszerek és eljárások alkalmazása a fizikai vagy csillagászati törvények és módszerek ipari, orvosi, katonai és egyéb gyakorlati alkalmazásainak kidolgozása vagy továbbfejlesztése érdekében.

Jellemző munkakörök:Atomfizikus
Elméleti fizikus
Kísérleti fizikus
Kutató fizikus
Lézerfizikus
Magfizikus
Matematikai fizikus
Plazmafizikus
Radiofizikus
Reaktorfizikus
Részecske fizikus
Sugárfizikus
Üzemfizikus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2162 Csillagász
2163 Meteorológus
2165 Geológus
2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top