FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2135 Földmérő és térinformatikus

A Föld felületének és létesítményeinek vízszintes és magassági felmérésével, helyük meghatározásával és ábrázolásával foglalkozik. Mérőszalag, kitűzőrúd, szintezőműszerek, teodolit, tachiméter, mérőállomás, műholdas helymeghatározó műszerek és más, a földmérésben és a térképészetben használt eszköz segítségével felméri a terepen található alakzatokat, elkészíti ezek digitális és grafikus térképeit és egyéb képi ábrázolásait.

Feladatai:a terepen található természetes és mesterséges alakzatok helyszíni felmérése;
térképen feltüntetett földfelszíni és földalatti létesítmények pontos helyének kitűzése;
hidak, építmények, épületek süllyedésének és mozgásainak mérése;
a mérési adatok feldolgozása és a számítások elvégzése;
légi- és műholdfelvételek kiértékelése, adataik alapján különböző célú térképek előállítása;
különböző célú és részletezettségű térképek, grafikonok készítése, ezek különféle számítógépes alkalmazások segítségével történő feldolgozása;
számítógépes adatbázisok létrehozása és kezelése;
együttműködés más szakemberekkel, munkacsoport irányítása;
a földmérő műszerek és a mérési-számítási technológiák, szoftverek továbbfejlesztése;
a földmérés és a térképkészítés gazdasági és technikai kérdéseinek tanulmányozása;
a Föld felszínének és alakjának meghatározása, együttműködve más szakterületekkel;
az alagutak, bányák és más földalatti létesítmények, a tengerek, folyók és tavak medrének felmérése, meghatározása, leírása és ábrázolása; ;
térképek tervezése, összeállítása és átdolgozása légi, műholdas és egyéb felvételek, földmérési dokumentumok és adatok, meglévő térképek és nyilvántartások, jelentések és statisztikák felhasználásával;
földmérő és fotogrammetriai mérési rendszerekkel, kataszteri rendszerekkel és földtani információs rendszerekkel kapcsolatos kutatások és fejlesztések végzése.

Jellemző munkakörök:Birtokrendező földmérő mérnök
Fotogrammetriai mérnök
Föld-/területhasznosítási mérnök
Földmérő mérnök
Földrendező mérnök
Geográfus
Kataszteri földmérő mérnök
Kutató térképész-földmérő
Mezőgazdasági földmérő mérnök
Térinformatikus
Térképész
Vízgazdálkodási földmérő mérnök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2111 Bányamérnök
2165 Geológus
3133 Földmérő és térinformatikai technikus