FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2133 Táj- és kertépítészmérnök

A táj, a települési környezet, a zöld felületek, a parkok és a kertek rendezésének, tervezésének, fejlesztésének, a környezetminőség javításának építési, kivitelezési, fenntartási, üzemeltetési és értékvédelmi feladatait végzi.

Feladatai:közparkok, köz- és magánkertek, rekreációs területek, üdülési-, idegenforgalmi beruházásokban és az üzemeltetésben való részvétel;
zöldfelület-fenntartásban és -gazdálkodásában való részvétel;
települési értékvédelem, szakmai tanácsok adása;
tájgondozás és -védelem, tájrehabilitáció tervezése, fejlesztése, megvalósítása;
kistérségek tájrendezésével, fejlesztésével kapcsolatos operatív mérnöki feladatok;
a környezetminőség, a települések ökológiai viszonyainak javítása;
tájrendezési, területrendezési és regionális, területfejlesztési tervek elkészítése;
tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek rendezése, fejlesztése;
a helyszín és a település földrajzi és ökológiai tulajdonságaira, a tájformák, talajok, növényzet, a helyszín víztani, látványi és az épített környezet adottságaira vonatkozó adatok összeállítása és elemzése földhasználati és fejlesztési ajánlások, valamint a környezeti hatástanulmány megállapításainak kidolgozása céljából;
beszámolók, helyszínrajzok, kiviteli tervek, műszaki leírások és költségbecslések készítése a területfejlesztéshez, feltüntetve a tervezett objektumok elhelyezkedését és részletes adatait, beleértve a terepviszonyokat, a különféle objektumokat, a növényzetet és a megközelítést.

Jellemző munkakörök:Kert és tájépítő mérnök
Tájkertészeti mérnök
Tájtervező mérnök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2115 Építészmérnök
2131 Mezőgazdasági mérnök
3131 Mezőgazdasági technikus