FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2132 Erdő- és természetvédelmi mérnök

Az erdőgazdálkodással és természetvédelemmel összefüggő szakmai feladatokra vonatkozóan elméleteket és termelési eljárásokat dolgoz ki, valamint tervezi, szervezi és ellenőrzi a szakmai feladatokat.

Feladatai:az ország erdőterületeinek, élőfa készletének növelése, az erdők hasznosításának tervezése és egészségi állapotának megóvása;
fakitermelés, erdősítés, telepítés, vadgazdálkodás és közjóléti szolgáltatások tervezése, szervezése;
az erdők számos funkciójának (gazdasági, védelmi, közjóléti) figyelembevételével az egyes erdők hasznosításának tervezése, pénzügyi tervek készítése, a gazdálkodás szervezése, ellenőrzése;
fafajok szaporításának és nevelésének kutatása, erre vonatkozó módszerek kidolgozása, faiskolák működtetésének tervezése;
a talaj jellemzőinek, hasznosíthatóságának és termőképességének vizsgálata;
az erdei melléktermékek gyártásának tervezése és hasznosítása;
szakmai tanácsok adása;
az élővilág védelmével kapcsolatban új vagy továbbfejlesztett módszerek kidolgozása;
a vadon élő állat- és növényvilág megfigyelése, általános védelmének megszervezése;
a természeti értékek feltárása, segédkezés a védetté nyilvánítási eljárásban (föld-, levegő-, ásvány-, forrás-, barlang-, növény-, állatvilág védelme);
ásványtársulások, ősmaradványok vélt lelőhelyének vizsgálata;
nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek fokozott ellenőrzésének és védelmének biztosítása.

Jellemző munkakörök:Erdészeti kutató, mérnök
Erdészeti szakértő, mérnök
Erdő- és természetvédelmi mérnök
Erdő- és vadgazda mérnök
Erdőfelügyelő, mérnök
Erdőgazdálkodási kutató, mérnök
Erdőgazdasági szakértő, mérnök
Erdőgondnok, mérnök
Erdőmérnök, erdészeti tanácsadó
Erdőrendező, mérnök
Erdőtervező, mérnök
Képesített erdész, mérnök
Regionális vadállomány-kezelési tanácsadó
Táj- és környezetvédelmi tervező szakmérnök
Természetvédelmi előadó (önkormányzati)
Természetvédelmi felügyelő
Területrendezési erdőfelügyelő, mérnök
Vadállomány-felügyelő mérnök
Vadállomány-kezelési tanácsadó mérnök
Vadállomány-kezelő, mérnök
Vadállomány-tanácsadó
Vadászati felügyelő, mérnök
Vadászati szakfelügyelő, mérnök
Vadászati tanácsadó, mérnök
Vadgazdálkodási mérnök
Vadgazdamérnök
Vadtartási tanácsadó, mérnök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2114 Fa- és könnyűipari mérnök
2131 Mezőgazdasági mérnök
2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
2168 Környezetfelmérő, -tanácsadó
3132 Erdő- és természetvédelmi technikus
3134 Környezetvédelmi technikus