FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2131 Mezőgazdasági mérnök+h87

Mezőgazdasági termeléssel (növénytermelés, állattenyésztés) kapcsolatosan termelési eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz, valamint tervezi, szervezi és ellenőrzi a szakmai feladatokat.

Feladatai:termesztendő növények kutatása, termesztési módok kidolgozása és alkalmazása;
a talaj jellemzőinek, hasznosíthatóságának és termőképességének vizsgálata;
a növények tulajdonságainak vizsgálata, kísérletek végzése, növények nemesítése;
állattenyésztéssel kapcsolatos tenyésztési eljárások kidolgozása és alkalmazása;
legelőterületek gazdaságos hasznosításának vizsgálata és erre vonatkozóan módszerek kidolgozása;
növénytermesztési és állattenyésztési szaktanácsadás és szakértői tevékenység ellátása (termésbecslés, agrotechnikai munkák, kárfelmérés stb.);
a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos gazdálkodás szervezése és irányítása, nyilvántartás vezetése a költségekről és a gazdálkodás eredményességéről;
a gazdák tájékoztatása a piaci információkról, jogszabályokról, támogatási formákról.

Jellemző munkakörök:Agrármérnök
Agronómus
Állat-egészségügyi üzemmérnök
Állattenyésztési üzemmérnök
Állattenyésztő mérnök
Biomérnök
Gyümölcstermesztési tanácsadó, mérnök
Háziállat-tenyésztési tanácsadó, mérnök
Kertészeti kutató mérnök
Kertészmérnök
Mezőgazdasági gazdálkodási szaktanácsadó, mérnök
Mezőgazdasági mérnök
Mezőgazdasági szakértő és szaktanácsadó, mérnök
Mezőgazdász, mezőgazdasági tanácsadó
Növénynemesítő, mérnök
Növénytermesztési mérnök
Növénytermesztési tanácsadó, mérnök
Növénytermesztési üzemmérnök
Szántóföldi növénytermelési mérnök
Szőlőnemesítő, mérnök
Takarmánygazdálkodási mérnök
Tenyésztési szaktanácsadó, mérnök
Törzskönyvező agrármérnök
Vetőmagszaporítási mérnök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2132 Erdő- és természetvédelmi mérnök
2133 Táj- és kertépítészmérnök
2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
2241 Állatorvos
2242 Növényorvos (növényvédelmi szakértő)
3131 Mezőgazdasági technikus