FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2117 Vegyészmérnök

A kőolaj- és benzinszármazékok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, növényvédő szerek, mosószerek, kozmetikai termékek, műanyagok és gumik, műtrágyák, egyéb vegyipari termékek gyártását irányítja a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével, kidolgozza a nagyüzemi vegyi folyamatok technológiáját, ellenőrzi a termékek kémiai összetételét, minőségi paramétereit, felügyeli a vegyi üzemek karbantartását, javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat.

Feladatai:a minőség ellenőrzésére és fenntartására vonatkozó műszaki előírások és ajánlások értelmezése, azok alkalmazása;
a rendelkezésre álló berendezések elrendezésének és rendszerbe illesztésének meghatározása;
a technológiai folyamat felműszerezése, ellenőrzési pontok, mérőeszközök és beavatkozásra lehetőséget adó készülékek elhelyezése;
üzemzavarok, minőségi problémák okának kivizsgálása és mielőbbi elhárítása;
az alapanyagok és egyéb gyártási segédanyagok felhasználására, továbbá a gyártás során keletkezett félkész- és késztermék forgalomba hozatalára vonatkozó törvényes előírások, rendeletek megismerése, betartása és betartatása;
vegyi üzemek létesítésére és működtetésére vonatkozó tervek készítése;
a létesítés környezetvédelmi, biztonsági és egyéb feltételeinek vizsgálata;
együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel és munkáját elősegítő egyéb szakemberekkel;
kereskedelmi méretű kémiai folyamatokkal kapcsolatos vizsgálatok végzése, ezekkel kapcsolatos tanácsadás nyújtása és ezek kifejlesztésének végzése kőolaj és egyéb folyadékok vagy gázok finomítása, illetve különféle anyagok és termékek, többek között kőolajszármazékok, robbanóanyagok, élelmiszeripari termékek, gyógyszerek vagy szintetikus anyagok előállítása céljából;
tesztek végzése a termelés különböző szakaszaiban, hogy meghatározza a különféle változók, többek között a hőmérséklet, sűrűség, fajsúly és nyomás szabályozásának mértékét;
laboratóriumi kísérletekben dolgozza ki az új termékek gyártásának fázisait, és kis szériában, pl. kísérleti üzemben teszteli a tervezett folyamatokat.

Jellemző munkakörök:Analitikus (vegyész) mérnök
Anyagvizsgáló, minősített laboráns, diplomás
Fejlesztő vegyész
Gyógyászati kutatómérnök, vegyészet
Kőolajipari vegyészmérnök
Műanyagfeldolgozó mérnök
Nehézvegyipari mérnök
Polimeripari mérnök
Szervesvegyipari mérnök
Szervetlen-vegyipari mérnök
Szilikátipari mérnök
Termelési mérnök, vegyipar
Tervezőmérnök, vegyipar
Textilvegyész

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2113 Élelmiszer-ipari mérnök
2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
2164 Kémikus
3115 Vegyésztechnikus
3153 Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top